Du er her:
Hvordan fungerer Termportalen?
I Termportalen utvikler vi en infrastruktur for terminologi hvor flest mulig av allerede etablerte terminologiske ressurser integreres via én felles søkerute. Det betyr at du kan søke etter norsk terminologi på tvers av en rekke termbaser og fagområder samtidig. Du kan velge å søke i alle ressursene på en gang, eller i et utvalg av termbaser avhengig av hva du leter etter.
Målet vårt er å samle flest mulig fritt tilgjengelige ressurser på ett sted og gjøre disse tilgjengelige via nettstedet vårt. Terminologi for en rekke ulike fagfelt vil etter hvert bli samlet i denne portalen.
En god del av ressursene inneholder terminologi på både norsk og engelsk, mens enkelte ressurser også dekker andre språk. For en oversikt over hvilke termbaser og fagområder som er med i Termportalen, se Termbasene.
Gjennom prosjektet vil NHH ta vår del av det nasjonale ansvaret for å utvikle og ivareta norsk terminologi som er gitt til høyere utdanning i Norge gjennom Universitets- og høyskoleloven. Dette gjør vi gjennom prosjektet CLARINO (http://clarin.b.uib.no/), som er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Prosjektet er også tilknyttet det europeiske CLARIN-nettverket.
Dersom du har tilbakemeldinger på utformingen eller innholdet i termportalen, kontakt oss gjerne på clarino@nhh.no.