Du er her:
Hvilke baser er tilgjengelige?
BaseBeskrivelseAnsvarlig institusjonOppdatert
KBN-basen Økonomisk-administrativ terminologi NHH 2013-04-16
MKR Termbase for Mikroøkonomi utviklet ved NHH NHH 2013-06-12
MRT Maritim ordbok NHH 2013-08-08
Tolking Tolketjenesten i Bergens termbase Tolketjenesten i Bergen 2015-08-20
Evertebrater Marine evertebrater NHH 2015-08-20
NOJU Norsk-tysk juridisk terminologi NHH 2015-08-20
NOT Termbaser utviklet av Norsk termbank Uni Research 2013-04-16
RTT Termbaser utviklet av Rådet for teknisk terminologi Fagbokforlaget 2013-04-16
ENG English for business NHH 2015-08-20
ARTSDB Artsdatabanken Havforskningsinstituttet 2015-09-15
SDIR Maritim terminologi Sjøfartsdirektoratet 2015-09-15
UHR UHRs termbase Universitets- og høyskolerådet (UHR) 2015-09-15