Du er her:
Om CLARINO
CLARINO er et samarbeid mellom flere norske forskningsinstitusjoner, der målet er å bygge opp en felles, nasjonal infrastruktur for språkressurser til nytte for forskning innenfor en rekke fagområder. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd i perioden 2013-2017
Termportalen er NHH sitt bidrag til CLARINO. Målet med Termportalen er å harmonisere og integrere eksisterende Terminologi-ressurser og å gjøre terminologi allment tilgjengelig. Dette gjør at brukere av terminologi vil få en enklere hverdag, ved at de kan bruke ett enkelt nettsted som inngang til ressurser fra mange ulike kilder.
Vi har tro på at dette vil være et viktig steg for arbeidet med norsk terminologi og vil gi en nyttig ressurs for forskere, fageksperter, oversettere, språkarbeidere og andre brukere av norsk terminologi.
Les mer om Termportalen her