Du er her:
Termportalen ved NHH
Velkommen til Terminologi.no – en nasjonal portal for terminologi!
I Norge har det i lang tid vært etterlyst et initiativ for å etablere en nasjonal termportal. Dette arbeidet er nå i gang i regi av CLARINO, et nasjonalt prosjekt for forskningsinfrastruktur finansiert av Norges Forskningsråd (NFR).
Termportalen vil gi brukere fri tilgang til norsk terminologi innenfor en lang rekke fagområder, og gjøre det mulig å søke på tvers av termbaser og fagområder.
Termportalen er under utvikling og er i ferd med å fylles med innhold. Arbeidet med Termportalen er organisatorisk tilknyttet Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Norges Handelshøyskole (NHH), og er et samarbeid mellom NHH, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.